Privacybeleid

Spark Narrowcasting verwerkt en beheert persoonsgegevens van toekomstige, huidige en ex-medewerkers, (klanten van) klanten, leveranciers en relaties in diverse (informatie)systemen. Op die verwerkingen is de privacyverklaring van Spark Narrowcasting van toepassing. Op een aantal plaatsen op deze website wordt om persoonsgegevens gevraagd. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn naar individuele personen, zoals een telefoonnummer, e-mail- of huisadres. Spark Narrowcasting streeft na om persoonsgegevens die u tijdens een bezoek aan de website achterlaat zo te verwerken en te beheren dat uw privacy wordt beschermd en gewaarborgd. 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Spark Narrowcasting B.V. 

Verwerking persoonsgegevens
Tijdens het browsen op de website verwerken we alleen persoonlijke informatie die je verstrekt om informatie of diensten aan te vragen. Als je gegevens invult op onze website, dan verwerken en gebruiken we die gegevens om contact met je op te nemen over je (aan)vraag of hulpverzoek. We verwerken daarbij de volgende gegevens: 

 • NAW-gegevens 
 • Bedrijfsinformatie 
 • (Zakelijke) contactgegevens zoals telefoonnummer, e-mailadres etc. 
 • Daarnaast worden bij (online) sollicitaties gegevens gevraagd als naam, adres, telefoonnummer, c.v.-gegevens en andere gegevens die voor Spark Narrowcasting relevant zijn voor een sollicitatie.  

De gegevens die u in dergelijke gevallen toestuurt, worden verzameld, opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te kunnen beantwoorden of uw sollicitatie te kunnen beoordelen. 

Als u (of uw organisatie) gebruikmaakt van onze Narrowcasting-oplossing, kunnen wij ook persoonsgegevens verwerken. Dit is afhankelijk van uw wensen ten aanzien van de inhoud. In de meeste gevallen verwerken wij in ieder geval gebruikersnamen, wachtwoorden en eventueel e-mailadressen van gebruikers die u (of uw organisatie) toegang geeft tot de Narrowcasting omgeving. Wij beschermen deze persoonsgegevens op eenzelfde wijze als de hierboven genoemde gegevens. Indien uw organisatie uw gegevens aan ons heeft verstrekt, is uw organisatie verantwoordelijk voor de borging van de verwerkingsgrondslag en doeleinden. 

Bescherming en beveiliging

 • Wij gaan zorgvuldig, vertrouwelijk en integer om met informatie die wij verwerken. Hiertoe nemen we technische, organisatorische, fysieke en menselijke maatregelen. 
 • We baseren ons hierbij onder andere op ISO27001. 
 • We definiëren en verdelen verantwoordelijkheden in het kader van informatiebeveiliging en privacybescherming.
 • We melden (potentiële) incidenten direct intern. 
 • We spreken elkaar aan op ongewenst of onveilig gedrag.  
 • Naast maatregelen ten aanzien van informatiebeveiliging, nemen wij passende maatregelen om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de bijbehorende nationale Uitvoeringswet AVG. 

Om onze werkzaamheden uit te voeren, maken we soms gebruik van de diensten van leveranciers en (sub)verwerkers. We delen persoonsgegevens alleen met deze partijen, als daarvoor een verwerkingsgrondslag aanwezig is en dit nodig is voor de uitvoering van onze werkzaamheden en de levering en van onze diensten. We schakelen alleen leveranciers en (sub)verwerkers in die aantoonbaar kunnen maken dat de aan hen toevertrouwde informatie en persoonsgegevens goed beschermd worden. Wij controleren onze leveranciers en (sub)verwerkers actief. Alle aan Spark Narrowcasting verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet aan derden worden verstrekt, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd. 

Uw privacyrechten
U kunt bij ons controleren of wij persoonsgegevens van u verwerken en zo ja, welke gegevens dat betreft. Ook kunt u volgende rechten uitoefenen: 

 • Recht op inzage en correctie 
 • Recht op verwijdering en het recht op vergetelheid 
 • Recht op restrictie (staking van de verwerking) 
 • Recht op dataportabiliteit 

Een uitgebreidere beschrijving van uw rechten vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Vragen en verzoeken
In geval van vragen, verzoeken om inzage, informatie of het uitoefenen van de rechten zoals hierboven beschreven, kunt u schriftelijk contact met ons op nemen via info@sparknarrowcasting.nl. We doen er alles aan om deze verzoeken af te handelen volgens wettelijke voorschriften, termijnen en eventuele contractuele afspraken. 

Cookies
Naast de hierboven genoemde persoonsgegevens gebruikt Spark Narrowcasting ‘cookies’. Dit betreft zowel functionele, als analytische cookies. Een cookie is een klein bestandje dat op uw harde schijf wordt opgeslagen door een server en wordt alleen herkend door de server die de cookie opslaat. Een cookie laat onze server zien dat u bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina op onze site. Een functionele cookie registreert geen persoonlijke gegevens, analytische cookies wel. 

Wij gebruiken analytische cookies of soortgelijke middelen om tijdens uw bezoek aan onze website-informatie te verzamelen, zoals uw IP-adres (een nummer dat aan uw computer wordt toegekend wanneer u over het internet surft), de datum en de tijd van uw bezoek aan de site. Indien u dit wenst, kunt u uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u een waarschuwing krijgt wanneer er cookies worden verzonden. Gegevens die een cookie verzamelt, kunnen worden gebruikt voor statistieken over de site om het gebruik van de website – anoniem en als totaalcijfer – te evalueren. 

Concreet maken wij gebruik van de volgende cookies: 

 • Diverse Google Analytics Cookies
 • PHPSESSID (vanaf 'eigen' server in ModxCloud hosting omgeving)
 • Diverse key-value pairs van LeadInfo in Local Storage

Ook maken wij gebruik van de leadgeneratieservice van Leadinfo B.V., Rotterdam, Nederland. De leadgeneratietool herkent bedrijfsbezoeken op onze website op basis van IP-adressen en toont ons openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen. Bovendien plaatst Leadinfo twee first-party cookies, om het gebruikersgedrag op onze website te evalueren en verwerkt de tool domeinen uit formulierinvoeringen (bijv. "Leadinfo.com") om IP-adressen met bedrijven te correleren en diensten te verbeteren. Meer informatie is beschikbaar op www.leadinfo.com. Op deze pagina: https://www.leadinfo.com/en/opt-out heb je een opt- out-optie. Bij een opt-out worden uw gegevens niet langer door Leadinfo geregistreerd. 

Disclaimer 
Op de website kunt u links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd dragen wij geen verantwoordelijkheid voor de omgang met jouw persoonsgegevens op die websites. Lees hiervoor het privacybeleid van de website die u bezoekt. 

In deze privacyverklaring zijn typ- en spelfouten voorbehouden. Wij kunnen deze privacyverklaring op elk moment wijzigen, raadpleeg daarom de meest recente versie, wanneer u vragen heeft. Deze privacyvoorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Spark Narrowcasting mag deze voorwaarden zonder nadere kennisgeving wijzigen. 

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op: Maart 2023

Meer informatie